Andrieva Eiches sabiedriskā diskusija

 2017. gada A. Eiches Austruma sabiedriskā diskusija notiks 12.oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10.


Tēma: "Vai Latvijā ir nepieciešams obligātais militārais dienests?"

 

Runātāji:

Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcijas kurators, Dr. hist. Kārlis Dambītis "Latvijas obligātā militārā dienesta vēsture";
Nacionālo Bruņoto spēku rezerves virsleitnants Artūrs Svekris "PAR obligātā militārā dienesta priekšrocībām";
Aizsardzības ministrijas Valsts sekretārs, Mg.hist. Jānis Garisons "PRET obligātā militārā dienesta atjaunošanu".

Moderators: akadēmiskās vienības “Austrums” vecbiedrs, Mg. jur. Dainis Špeļs

 

Gaidīti visi interesenti – it īpaši studenti. Diskusijas dokumentē “Akadēmiskā Dzīve” (www.lu.lv/adz) – žurnāls iegādājams labākajās grāmatnīcās.

 

Sabiedriskās diskusijas koordinators:
vb. Dainis Špeļs
tel. +371 28376274
E-pasts: dainis.spels@gmail.com


Andrieva Eiches sabiedriskās diskusijas vēsture

 

Gadskārtējā diskusija notiek pēc akadēmiskās vienības “Austrums” vecbiedra, ģenētiķa, Stokholmas Universitātes docenta un zinātņu doktora Andrieva Eiches (1934–2014) ierosmes.

Pirmo atklāto sabiedrisko diskusiju “Par Latvijas pilsoņu valstisko apziņu domājot” “Austrums” sarīkoja 2003. gadā LU Mazajā aulā. Referenti bija prof., Dr. J. Stradiņš, ārste Dr. G. Ancāne, “Austruma” vecbiedrs, fiziķis A. Anspoks, filoloģe Dr. A. Priedīte un starptautiskās politikas lietpratējs Dr. A. Lejiņš. 
2004. gadā LU Sociālo zinātņu fakultātē notika diskusija “Ko Jānis Čakste teiktu par mūsdienu Latvijas demokrātiju?”. Referenti: prof., Dr. J. Peniķis, sabiedrības par atklātību “Delna” valdes priekšsēdētājs, “Austruma” vecbiedrs R. Putnis un politoloģe L. Čigāne. 
2005. gada temats – “Cilvēka genoma pētīšana. Drauds cilvēka tiesībām? Pārkāpums pret radītāju?”. Diskusijā kā galvenie runātāji piedalījās prof., Dr. V. Pīrāgs, asoc. prof., Dr. J. Cālītis un juriste A. Kovaļevska. Kā koreferenti (diskutanti) – prof., Dr. E. Grēns un “Austruma” vecbiedrs, jurists M. Tarlaps. 
2006. gadā – “Vai varam atļauties nerespektēt cilvēkus, kuri atšķiras no mums?”. Diskusijā piedalījās Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra direktore I. Brands-Kehre, molekulārbiologs un TV3 raidījuma “Bez tabu” vadītājs Dr. J. Šteinbergs, priesteris, Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors Dr. P. M. Jerumanis, rakstniece un publiciste M. Gūtmane un Rīgas Stradiņa universitātes lektors A. Reinis.
2007. gadā diskusijā “Vai apzinīgam pilsonim ir vajadzīgs aizliegums?” uzstājās bijušais Ministru prezidents, ārlietu un tieslietu ministrs Dr. V. Birkavs, Rīgas Stradiņa universitātes rektors prof., Dr. J. Vētra un Biznesa augstskolas “Turība” asoc. prof., Dr. J. Broks.
2008. gadā jautājumu “Vai Latvijas valsts izaug no biedrībām?” aplūkoja esejiste, politoloģe Dr. V. Matīsa un Saeimas deputāts prof., Dr. A. Pabriks.
2009. gadā diskusijā “Latvieši – kas mēs esam un kas būsim?” uzstājās antropoloģe Dr. R. Grāvere, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis prof., Dr. U. Osis un vēsturnieks A. Tomsons.
2010. gada diskusijā “Pilsoniskā demokrātija – ceļš uz Latvijas atdzimšanu?” piedalījās zvērināts advokāts L. Liepa, prof. Dr. B. Zepa un Vēlēšanu reformas biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks R. Irklis.
2011. gadā par tēmu “Vai Latvijā mediju ziņas ir brīvas un objektīvas?” diskutēja doc., Dr. A. Rožukalne, Latvijas Radio žurnālists A. Tomsons un portāla “Nozare.lv” redaktors J. Kaža.
2012. gadā tika apskatīts jautājums “Vai Latvijas lauksaimniecībai ir nākotne?”. Runātāji: asoc. prof., Dr. V. P. Karnups, agronoms A. Lucāns un ekonomists Dr. A. Miglavs.
2013.g., pieminot Latvijas Centrālās padomes dibināšanas gadskārtu, 10. ikgadējās diskusijas tēma bija “Vai pretestības kustība okupācijas varām bija pareizais ceļš?”. Runāja vēsturnieks Dr. K. Kangeris un pilsētplānotājs, “Austruma” vecbiedrs A. Roze.
2014. gada diskusijā par tēmu “Vai Latvijas vieta ir Eiropas federatīvā savienībā?” diskutēja Latvijas Zinātņu akadēmijas biedrs Eduards Bruno Deksnis PhD, Helsinku Universitātes doktorants Veiko Spolītis un Engures novada domes deputāts Jānis Tomels.
2015. gada  diskusijā par tēmu "No drukāta vārda uz zīmi: no drukāta vārda uz digitālo pasauli" diskutēja LNB Stratēģijas nodaļas vadītājs Uldis Zariņš, Starptautiskās informācijas tehnoloģiju grupas DPA Kvalitātes daļas vadītāja Sanita Meijere un Grāmatu tīkla Jānis Roze pārstāvis Ainārs Roze.
2016. gada diskusijā par tēmu "Cik sveša vai tuva latvietim ir islama kultūra?" diskutēja Rīgas Lutera draudzes mācītājs, Mg. theol. Indulis PaičsLatvijas Universitātes prof., Dr. philol. Janīna Kursīte un Latvijas Republikas Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs, Mg. phil. Ilmārs Latkovskis.

Ģertrūdes iela 123, Rīga, LV-1009, Latvija

Logo (+371) ‪26403312
Logo vecakais@austrums.lv