Ziņas
40670

Norisinājies ikgadējais 18.novembra mūžorganizāciju gājiens.
08.12.2013


Latvijas Studentu korporāciju Prezidiju konvents 18.novembrī rīkoja ikgadējo akadēmisko mūža organizāciju gājienu no Latvijas Universitātes galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19, sauktas arī par Alma Mater, uz Rīgas Brāļu kapiem, kur atdusas Latvijas brīvības cīņās kritušie. Gājiens pulcēja kopumā ap 1000 studējošo un studēt beigušo. Arī akadēmiskā vienība "Austrums" bija gājiena dalībnieku skaitā.

Jau 18.novembra rītā no pulksten 7 Rīgas centrā bija manāmi studējošie ar mūžorganizāciju krāsainajām cepurēm galvās. Mūžorganizāciju biedri pulcējās pie Alma Mater un neilgi pirms pulksten 8 Raiņa bulvāris posmā starp Kr.Barona ielu un Brīvības bulvāri bija pilns ar cilvēkiem.

Pulksten 8 mūžorganizāciju kolonna uzsāka gājienu pa Brīvības ielu virzoties Rīgas Brāļu kapu virzienā. Ielu malās bija sanākuši ziņkārīgie ar fotoaparātiem un videokamerām rokās. Kārtīgi savu darbu darīja policisti, slēdzot satiksmi un neļaujot transportlīdzekļiem traucēt gājiena norisei.

Nonākot brāļu kapos, sastājāmies un nodziedājām Latvijas Republikas valsts himnu. Pēc valsts himnas uzrunas mūžorganizācijām teica mācītājs, kurš norādīja uz akadēmisko mūžorganizāciju biedru kopību un vienotību, LU rektors Mārcis Auziņš, RTU un LLU rektori, kā arī gājiena organizatori. Pēc tam dažas dziesmas nodziedāja studentu korporāciju koris. Pēc svinīgās daļas devāmies nolikt ziedus pie Mātes Latvijas tēla, un, tikai Austrumieši, tradicionāli apmeklēja J. Ducēna, G. Zemgala un J. Čakstes kapavietas, pie katras no draugu kapavietām nodziedot Austruma himnu.

Pēc tam Austrumieši devās ikgadējā vizītē pie vecbiedra Andrieva Eiches, kurš viesiem bija sarūpējis karstvīnu un pīrādziņus.

Pēc karstvīna un pīrādziņu nobaudīšanas daļa Austrumiešu svinības turpināja Austruma mājā Ģertrūdes ielā 123, bet pārējie devās savā gaitās.

Dievs svētī Latviju!

 

jaunietis Jānis Maulis
      Atpakaļ
Ģertrūdes iela 123, Rīga, LV-1009, Latvija

Logo (+371) ‪26403312
Logo vecakais@austrums.lv