Ziņas
9115

"Austrums" dibināšanas vietas mīkla ir atrisināta
22.11.2010


Vairāku gadu garumā turpinot „Austruma” dibināšanas vietas lokalizācijas meklējumus, kuri aizsākās 1990. gadā Maskavā kopā ar Hermani Vilku un iesaistot Maskavas pilsētas vēstures muzeju (Muzej istorii goroda Moskvy), jaunās „Austruma” vēstures grāmatas sagatavošanas gaitā Aināram Dimantam ir izdevies nepārprotami noskaidrot, kas un kur ir bijusi un, galvenais, kur pašlaik atrodas Anša Kurmja grāmatā „Austruma vēsture” (1940) minētā „toreiz lepnā „Tatāru viesnīca”, kas atradās Ņeglini projezda ielā” (35. lpp.), kur 1883. gada 31. oktobrī (pēc jaunā stila) dibināts „Austrums”.

 

Vērtīga norāde par „Tatāru viesnīcas” oficiālo nosaukumu tika atrasta Jāņa Krodznieka atmiņās, kuras (gan par notikumiem 1891. gadā) žurnāla „Universitas” apgādā izdotā brošūrā „Korporācijas „Fraternitas Lettica” vēsturiskie posmi” (1934, 9. lpp.) citējis V. Lazdiņš: „.. tas notikās Tatāru viesnīcā (Gost. Rossija)..” (sal. Bolšaitis, Pēteris (2006) Latviešu studenti Maskavā: Fraternitas Lettica un Austrums. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 43, 76. lpp.).

 

2010. gada 2. novembrī Maskavas pilsētas vēstures muzejā A. Dimantam izdevās pārliecināties, turklāt literatūras avotos, ka šī viesnīca darbojusies un bijusi visnotaļ ievērojama 1883. gadā. Turklāt, kā izrādās, vēsturiskā un Maskavas vēsturei nozīmīgā ēka ir saglabājusies un atrodas kvartālā starp Petrovku un Ņeglinnaja ielu (ul. Petrovka un ul. Neglinnaja), aiz Lielā teātra, tieši pretī universālveikala CUM aizmugures ieejai, un tās adrese ir Kuzneckij most 7. Vēl vairāk – arī pašlaik turpat Kuzneckij most 5/7 darbojas lepns restorāns „Vogue Café” (sal., piem.,  http://bit.ly/aFNnPm ) – kura vienīgā ieeja ir tieši no Ņeglinnaja ielas. Savukārt iela savu tagadējo nosaukumu ieguvusi, 1922. gadā pārdēvējot Neglinnij proezd par ul. Neglinnaja (sal., piem.,  http://bit.ly/b1jnnF). Te arī loks noslēdzas, un ceļotājam bija pilnīgs pamats pacelt alus glāzi par godu „Austruma” 127. gadasvētkiem tieši tā dibināšana vietā!

 

vb. Ainārs Dimants
      Atpakaļ
Ģertrūdes iela 123, Rīga, LV-1009, Latvija

Logo (+371) ‪26403312
Logo vecakais@austrums.lv