Kas ir Austrums?
Akadmisk vienba, kas vienkopus pulc nacionls vrtbs, kultr un sabiedrbas procesos ieinterestus jaunieus.


Ko ms mekljam?
Studentus un universitti beiguos, kuri vlas kt par dau no tradcijm bagtas studentu organizcijas un iegt draugus uz mu.


Kpc?
140 gadu neprtrauktas pastvanas laik jau divi msu organizcijas biedri iemui Latvijas Valsts prezidenta amatu. Tpc ms ticam, ka ar nkotnes prezidentam saknes ir Austrum!


Ko Tu iegsi?
Pieredzi, draugus un kontaktus! Un ne tikai - Tu sadarbosies un mcsies no dadu nozaru mentoriem, saemsi finansilu atbalstu visa lmea studijm un akadmiski ptnieciskajam darbam, izzinsi prieklasjumus un lekcijas, k ar pelnti atptsies k ballts, t ar izzinoos paskumos kop ar Latvijas un Igaunijas studentu organizcijm!


Kas ir Austrums?
Akadmisk vienba, kas vienkopus pulc nacionls vrtbs, kultr un sabiedrbas procesos ieinterestus jaunieus.


Ko ms mekljam?
Studentus un universitti beiguos, kuri vlas kt par dau no tradcijm bagtas studentu organizcijas un iegt draugus uz mu.


Kpc?
140 gadu neprtrauktas pastvanas laik jau divi msu organizcijas biedri iemui Latvijas Valsts prezidenta amatu. Tpc ms ticam, ka ar nkotnes prezidentam saknes ir Austrum!


Ko Tu iegsi?
Pieredzi, draugus un kontaktus! Un ne tikai - Tu sadarbosies un mcsies no dadu nozaru mentoriem, saemsi finansilu atbalstu visa lmea studijm un akadmiski ptnieciskajam darbam, izzinsi prieklasjumus un lekcijas, k ar pelnti atptsies k ballts, t ar izzinoos paskumos kop ar Latvijas un Igaunijas studentu organizcijm!


Par mums

   Tagad jaunks zias mekl FACEBOOK! A/v Austrums lapa: https://www.facebook.com/avAustrums

Kontakti